Yeni Sistem ve Yeni Türkiye

 

Yapılan açıklamalarda Dev ekonomi vurgusu yapılırkenküresel rekabet gücünü yükselten, ortak aklı kurumsallaştıran, Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına taşıyacak kalkınma hamlelerinin gerçekleştirilmesi kapsamında oluşturulan bir sistemi, Türkiye'nin bilimde atılım ve toplumda refahla lider ülke olma hedefine koşmasınız amaçlıyor. Peki Ekonomide neler değişecek? Bu konu hakkında görüşlerini aldığımız Mehmet Gürbüz “Bugüne kadar Maliye Bakanlığı ve diğer bakanlıklar tarafından hazırlanan bütçeyi artık Cumhurbaşkanlığı hazırlayacak. 'Strateji ve Bütçe Başkanlığı', bütçe yapımı ve yönetimini etkin yürüterek, mali disiplin ve verimliliği amaçlayacak. 2019 bütçesi, Ekim ayında Meclis'e sunulacak.“ Dedi.

Gürbüz Sözlerine “Genişletilmiş yetkiler Cumhurbaşkanı'nın eline politika yapımı konusunda birincil sorumluluk vermektedir. Bu anlamda Cumhurbaşkanının benimseyeceği makroekonomik politikalar, son iki yılda genişlemeci mali ve para politikası ile artan dış hassasiyetlerin tersine çevrilip çevrilemeyeceği konusunda nihai belirleyici olacaktır. 

Ekonominin son yıllardaki büyümesine rağmen, devam eden dış açığı artıran yapısal ekonomik problemlere cevap verilmesi konusunda sadece sınırlı bir ilerleme sağlandı. Buna karşın Artan genişlemeci mali politika büyümeyi sürdürülemez seviyelere kadar artırdı. Bu durum ancak güçlü ekonomi yönetimi birlikte aşılacaktır. Öte yandan sürdürülebilir temelde potansiyel büyümeyi artırmayı hedefleyen uzun vadeli ekonomik reformlara hızla geçilmesi gerekmektedir.

Türkiye'nin kredi notu yeni hükümetin kapasitesine, niyetine, sürdürülebilir büyümenin sağlanmasını sağlayacak politikaların uygulanmasına ve mali gücün korunmasına odaklanmıştır. Bu alanlarda sağlanacak ilerleme ve uygulanacak politikalar ekonomideki güveni artıracak, cari açığın finansmanı için destekleyici olacaktır.
“ Şeklinde devam etti. 

https://www.internetmedya.com/yeni-sistem-ve-yeni-turkiye-77951.html

Şehir Planlama, Kalkınma, Stratejik Plan, Bölge Planı, Yerel Kalkınma, Ekonomi, Mehmet Gürbüz