Sürdürülebilir Büyüme İçin Toplam Faktör Verimliliği

Sürdürülebilir Büyüme İçin Toplam Faktör Verimliliği

Ülkelerin nihai hedefleri arasında ulusal ve uluslararası ekonominin ilerlemesi açısından mümkün olan en önemli konulardan biri sürdürülebilir yüksek b&u[...]

Devamı

Şehir Yapan ve Şehirde Yapılan İnsan

Şehir Yapan ve Şehirde Yapılan İnsan

İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana ortaya koyduğu; kendini, yaşam biçimini,  sosyo-kültürel zenginliklerini yansıttığı eserlerden, tarihe bıraktığı kalıcı izlerden biri [...]

Devamı

Doğrusal Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye

Doğrusal Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye

Dünya nüfusunun giderek artması çevreyi doğrudan etkiliyor, buna bağlı olarak büyük ölçekli sanayi tesislerinin inşa edilmesi, ürünleri üretirken [...]

Devamı

Yerel Kalkınmada Yeni Yaklaşım: Rekabetçi Kentler

Yerel Kalkınmada Yeni Yaklaşım: Rekabetçi Kentler

Küresel ekonomik yapı içerisinde kentlerin rolü gittikçe artarken aynı zamanda kalkınmanın da ana unsurlarından biri olmaya devam ediyorlar. Ulusal kalkınma programları yerelde[...]

Devamı

Innovatıve Competıtıveness In Local Development

Innovatıve Competıtıveness In Local Development

While the role of cities in the global economic structure is growing, cities continue to be the main elements of development. National development programs focusing on the local administrations for th[...]

Devamı

Yerel Kalkınma ve İnovatif Rekabet Gücü

Yerel Kalkınma ve İnovatif Rekabet Gücü

Kentlerin üretim gücü, Küresel ekonomik yapı içerisinde gittikçe artmakta,  kalkınmanın ana unsuru haline gelmektedir. Ulusal kalkınma programları yerelden başla[...]

Devamı

Sessiz Şehir

Sessiz Şehir

Kent, tarihin hemen hemen her döneminde değişik anlamlara sahip olan dinamik bir kavramdır. Gerek literatürde gerekse yasal düzenlemelerde, her zaman ve her ülke için ge&cce[...]

Devamı

Rekabetçi Kentlerde İnovasyon

Rekabetçi Kentlerde İnovasyon

Küresel ekonomik yapı içerisinde kentlerin rolü gittikçe büyürken,  kentler kalkınmanın da ana unsurları olmaya devam ediyorlar. Ulusal kalkınma programları yere[...]

Devamı

İpek Yolunda Yeni Hong Kong

İpek Yolunda Yeni Hong Kong

Küresel Ticaret savaşları ile birlikte, Türkiye yeni ekonomik araçlar geliştirmekte ve stratejik hedefleri doğrultusunda bölgesel işbirliklerini sorgulamaktadır. ABD ve AB ile ya[...]

Devamı

Balıkesir Tesla ile Çalışma Hedefinden Vazgeçti

Balıkesir Tesla ile Çalışma Hedefinden Vazgeçti

Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz, Balıkesir'i dünyaya örnek olacak sessiz bir pilot bölge haline getirmek Tesla ile 180 elektrikli o[...]

Devamı

Kadim Şehirler

Kadim Şehirler

İnsanoğlunun var olduğu günden beri ortaya koyduğu en büyük eser, tarihe vurduğu damga şüphesiz ki kentlerdir. Bu kentler; toplumsal ve ekonomik hayatın birikimi olan kült&uum[...]

Devamı

Kamu Özel İşbirliği Modeli

Kamu Özel İşbirliği Modeli

Türkiye’de yerel yönetimler uzun yıllar boyunca altyapı yatırımlarını kamu kredileri ile finanse etmişlerdir. Yerel yönetimlerin en önemli kreditörü 1933- 1945 yıll[...]

Devamı

Ekonomik Kalkınmada Yeni Trend

Ekonomik Kalkınmada Yeni Trend

 Kalkınma son elli yılın gerek ekonomi, gerek sosyo-politik gerekse de ken­tleşme literatürü ve pratiğinin ilgisini en çok çeken konulardan bir tanesidir. Esaslarda &u[...]

Devamı

Ekonomik Bağımsızlık

Ekonomik Bağımsızlık

Ülkemiz 15 Temmuz’da sadece askeri bir kalkışmayla değil her alanda topyekün bir işgal girişimiyle karşı karşıya kalmış ve yeni bir milli mücadele sürecinin içine gir[...]

Devamı

Yerel Kalkınmada Yeni Yaklaşım

Yerel Kalkınmada Yeni Yaklaşım

Küresel ekonomik yapı içerisinde kentlerin rolü gittikçe artarken aynı zamanda kalkınmanın da ana unsurlarından biri olmaya devam ediyorlar. Ulusal kalkınma programları yerelde[...]

Devamı

Gelecek Nesillere Mirasımız: Akıllı Kentler

Gelecek Nesillere Mirasımız: Akıllı Kentler

Doksanlı yılların başından itibaren yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan ve giderek daha da popüler bir tanımlama halini alan akıllı kent kavramı, kentleşme için bir gelecek çiz[...]

Devamı

Enerji Koridoru Olarak Türkiye

Enerji Koridoru Olarak Türkiye

Sanayileşme, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşabilmek için tüm dünyada kabul edilen en önemli girdilerden biri enerjidir. [...]

Devamı

Türk Lirasında Toparlanma

Türk Lirasında Toparlanma

Yurt içi ve yurt dışında gündemin “normalleşmesi” ile TL’nin emsallerinden pozitif yönde ayrışarak değer kazanma sürecine gireceği ön görülmekted[...]

Devamı

Medeniyetimiz ve Şehirlerimiz

Medeniyetimiz ve Şehirlerimiz

Medeniyet tarihinin simgesi ve yaşayan kanıtlarıdır şehirler. Bir arada yaşamanın, üretmenin, paylaşmanın, iş bölümü yapmanın, yardımlaşmanın ve organize olmanın vuku bulduğu mek&a[...]

Devamı

Şehirlerin Akıllandırılması ve Mekânsal Planlama

Şehirlerin Akıllandırılması ve Mekânsal Planlama

Son yirmi yılda, bilişim sistemleri ve teknolojilerindeki hızlı gelişmeler artan kentsel nüfus ve ihtiyaçlara paralel olarak daha çok kentlere ilişkin çözümlere oda[...]

Devamı

Kentleşmeye Dayalı Yerel Kalkınma

Kentleşmeye Dayalı Yerel Kalkınma

Ülkemizde merkezi yönetim ve yerel idareler büyük yatırım hamleleri ile birlikte yerel kalkınma sürecine katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Konuya, yerel iktisadi sü[...]

Devamı

Akıllı Kentler ve Afet Yönetimi

Akıllı Kentler ve Afet Yönetimi

Akıllı kentlerin oluşturulması günümüz kentsel sorunların çözümü ve daha etkili kentsel hizmetlerin sunumu için ana eğilim haline gelmiş durumda. Bilişim te[...]

Devamı

Bölgesel Ve Stratejik Kalkınma Çabaları

Bölgesel Ve Stratejik Kalkınma Çabaları

Ülkemiz; jeopolitik konumu gereği farklı coğrafi, siyasi ve ekonomik çevrelerin etki alanı içerisinde zorlu bir kalkınma ve nüfuz mücadelesi vermektedir. Bu mücadele [...]

Devamı

Kentiçi Ulaşım Planlaması

Kentiçi Ulaşım Planlaması

Türkiye’de hazırlanan ulaşım planları, beklenen kapsam ve derinlikte olmayıp gerekli analizleri barındırmamakta ve kriterleri sağlamamaktadır. Kentsel Ulaşım Planlama çalışmaları gen[...]

Devamı

Şehirlerin Ekonomik ve Sosyal Kalkınması İçin Enerji

Şehirlerin Ekonomik ve Sosyal Kalkınması İçin Enerji

Şehirleşme sürecinin, şehirleri daha rekabetçi, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir niteliğe kavuşturacak biçimde yönetilmesi, ülkemizin kalkınma hedeflerine [...]

Devamı

Yerel Yönetimler İçin Sürdürülebilir Şehirler Yaklaşımı

Yerel Yönetimler İçin Sürdürülebilir Şehirler Yaklaşımı

Ortaya çıkışından bugüne yaklaşık elli yıllık geçmişinde farklı tanımlamalar ve kavramsallaştırmalarla ele alınan sürdürülebilirlik yaklaşımı gelişmeden/kalkınmadan k[...]

Devamı

Dünya Şehircilik Haritası Değişiyor

Dünya Şehircilik Haritası Değişiyor

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı olarak bilinen MIPIM, 13 Mart 2018 tarihinde 29. Kez Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını açtı. Sektörünün yoğun ka[...]

Devamı

Ekonomik Bağımsızlık

Ekonomik Bağımsızlık

Ülkemiz 15 Temmuz’da sadece askeri bir kalkışmayla değil her alanda topyekün bir işgal  girişimiyle karşı karşıya kalmış ve yeni bir milli mücadele sürecinin için[...]

Devamı

2017 İçin Makro Ekonomik Beklentiler

2017 İçin Makro Ekonomik Beklentiler

Ülkemizin ekonomik gelişiminin doğru anlaşılması, değerlendirilmesi ve yönlendirebilmesi için dünya ekonomilerindeki değişimle birlikte analiz edilmesi ve yorumlanması daha [...]

Devamı

Sürdürülebilir Şehirler, Sağlıklı Yaşam Alanları

Sürdürülebilir Şehirler, Sağlıklı Yaşam Alanları

İnsanoğlunun var olduğu günden bu yana ortaya koyduğu, kendini, yaşam biçimini,  sosyo-kültürel zenginliklerini yansıttığı en eserlerden, tarihe bıraktığı kalıcı izlerden bi[...]

Devamı

Ekonomik Kalkınmada Yeni Trend

Ekonomik Kalkınmada Yeni Trend

Kalkınma son elli yılın gerek ekonomi, gerek sosyo-politik gerekse de ken­tleşme literatürü ve pratiğinin ilgisini en çok çeken konulardan bir tanesidir. Esaslarda üre[...]

Devamı
Şehir Planlama, Kalkınma, Stratejik Plan, Bölge Planı, Yerel Kalkınma, Ekonomi, Mehmet Gürbüz